Mây Silk Tự hào đối tác sản xuất Khăn lụa vinh danh cho NTQ Việt Nam

Mây Silk – Tự hào đối tác cung ứng Khăn lụa tơ tằm cho các sự kiện của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Việt Nam.
Cảm ơn sự Lựa chọn của NTQ Việt Nam, cảm ơn và biết ơn vì Mây Silk đã được góp phần nhỏ bé sản xuất Những chiếc Khăn lụa tơ tằm được đặt riêng bởi NTQ Việt Nam cho Lễ Vinh danh 2023 của Quý Công Ty.
Đánh Giá