Biên tập viên Điệp Anh – Bản tin Tài chính Kinh doanh Đài Truyền hình Việt Nam với Khăn lụa thủy ấn Mây Silk

Nếu như cuộc sống là những gam màu sáng tối thì những chiếc khăn thủy ấn độc bản giống như cuộc đời của mỗi người là duy nhất.

Và cách mà Điệp Anh sử dụng chiếc khăn này cũng là duy nhất, là độc bản.

khăn lụa thủy ấn mc điệp anh

Cảm ơn sự Lựa chọn của Điệp Anh, Mây Silk mong rằng những chiếc khăn thủy ấn sắc màu sẽ đồng hành cùng BTV Điệp Anh trong các chương trình tiếp theo của Bản tin Tài Chính Kinh doanh – Đài truyền hình Việt Nam.

Đánh Giá