Mây Silk Tự hào Đối tác sản xuất Khăn lụa vinh danh cho Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam

Cảm ơn sự Lựa chọn của Tổng Công ty Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam. Những chiếc khăn lụa vinh danh những cá nhân xuất sắc với những cống hiến 20 năm, 25 năm đã được Mây Silk dành tất cả tình yêu với Nghề thêu ren và Nghề ươm tơ dệt lụa của Việt Nam để tạo nên những chiếc khăn thật đẹp nhân sự kiện thật đẹp của Tổng Công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam.

 

Đánh Giá